Products מוצרים

מתגי KVM

מער' KVM מאפשרות גישה לשרתים שלך בכל חדר או בכל מקום ברחבי העולם. החיבור ברמת גישה BIOS עבור שרתים מקומיים ומרוחקים כאחד. חיבור מאין זה מאפשר צמצום עלויות כגון חומרה, חשמל, כבלים, שיפור התשואה וגמישות באמצעות מדרגיות ברמת הארגון בעזרת ניהול מרכזי.  

מידע טכני

------------בבניה------------

לפרטים יש לשנות את השפה לאנגלית או ליצור קשר למוקד השירות.

מוצרים דומים

כל הזכויות שמורות ל Somet © 2011

נוצר על ידי Propoza - מיתוג ואסטרטגיה שווקית

נבנה ע"י Vital - בניית אתרים