Solutions בדיקות תרמוגרפיות

 על פי נתונים עולמיים שריפות מלוחות חשמל הן הקטלניות ביותר ובהן נגרמים הנזקים הכבדים ביותר.30% מהשריפות נגרמות כתוצאה מכשל חשמלי. 

הטיפול המונע מסתמך על:

א. בדיקה תרמית תקופתית.

ב. טיפול בליקויים המתגלים בעקבות הבדיקה.

הליקויים השכיחים ביותר :

1. מגעים רופפים - מחבור לקוי או התרופפות עם הזמן.

2. זרמי יתר - מתכנון או בצוע ליקויים.

3. רכיבים לקויים- שהמגע הפנימי בתוכם לקוי.

4. הזדקנות רכיבים או חווט.

סריקה באינפרא אדום מאתרת את התקלות שהוזכרו לעיל בשלב המוקדם שלהן, נקודות אלו לא ניתן היה לאתר עד היום בדרך אחרת.

אתור מוקדם של נקודות אלו מאפשר:

להקטין סכנת שריפה.

לחסוך זמן - לתכנן הטיפול בנקודות התורפה מראש. ולמנוע השבתה בלתי מתוכננת.

לחסוך כסף - לדעת על נקודות התורפה מבעוד מועד ולהתכונן לטיפול בהן.

לקבל שקט נפשי ולוודא שהמערכת אינה מסוכנת.

לבצע בקרת איכות להתקנה חדשה או איכות הרכיבים המותקנים.

הבדיקות מבוצעות בזמן העבודה ואינן מפריעות למהלך התקין של העבודה.

לסומת אנטגרציה צוותים מנוסים בעלי רישיון חשמל, המבצעים סריקות תרמיות במתקני חשמל. הצילומים מנותחים ע"י מהנדס חשמל, ומסוכמים ע"י דוח תרמוגרפי מקיף המכיל תמונות, ממצאים, והמלצות.

כל הזכויות שמורות ל Somet © 2011

נוצר על ידי Propoza - מיתוג ואסטרטגיה שווקית

נבנה ע"י Vital - בניית אתרים