Solutions מודל תרמי CFD

CFD הינה תוכנה מחשב המדמה זרימת אויר חם/קר ומאפשרת ייעול ותכנון חסכוני של חדרי המחשב.
חברת סומת אינטגרציה מבצעת בדיקות מקיפות לחדרי מחשב, תוך שימוש בחיישני זרימה ותכנת CFD ייעודית.

בסיום הבדיקה אנו בונים מודלים והדמיות הכוללות מסקנות והמלצות לשינוי מבנה החדר ושיפור משמעותי בחיסכון עלויות הקירור המאפשר לבחון את תכנון החדר, יעילות המיזוג, יתירות המערכות, עלות מול תועלת של פתרונות שונים.

כל הזכויות שמורות ל Somet © 2011

נוצר על ידי Propoza - מיתוג ואסטרטגיה שווקית

נבנה ע"י Vital - בניית אתרים