Solutions בקרת מצברים

סומת אינטגרציה מתמחה בהתקנת מערכת ניטור מצברים המחוברת באופן קבוע למערך המצברים ומבצעת בדיקות שוטפות למצברים.
הבדיקות מתבצעות בעזרת חיישנים המחוברים בצורה פשוטה לכל מצבר ומצבר.
הבדיקות המיושמות הינן אינדקטור קריטי למצב המצבר:
  • מדידת מתחי המצברים.
  • מדידה הזרמים של כל אחד מהמצברים וטורי המצברים.
  • מדידת טמפרטורה של כל מצבר בנפרד.
  • מדידת התנגדות של כל מצבר.
  • מדידת עקומת הפריקה של כל מצבר ומצבר במקרה של הפסקת חשמל.

המער' שומרת את כל המידע ומבצעת אנליזות בצורת רציפה.

כמו כן המערכת אינו דורשת תחזוקה וכיול שנתי. (מתבצע באופן אוטומטי ברמה היומית)

בכל מקרה של סטייה מגבולות הנורמה המערכת מתריעה ובכך מונעת קריסה של מצבר בודד (אשר מפיל את כל מערך המצברים המחוברים אליו בטור) מבעוד מועד.

קרא עוד

Solution By Somet

כל הזכויות שמורות ל Somet © 2011

נוצר על ידי Propoza - מיתוג ואסטרטגיה שווקית

נבנה ע"י Vital - בניית אתרים